Cenník úhrad za sociálne služby v ZSS od 1. 1. 2018

Priemerná mesačná úhrada celkovo je na osobu cca 340€.  

                   

Strava:  Cena za stravnú jednotku = výška stravnej jednotky (racionálna 2,66 €, šetriaca 2,92 €   a diabetická  strava 3,32 €) + 100% režijných nákladov ( 2,65 €) na prípravu stravy na deň na PSS

 

Strava

Cena za stravnú jednotku

denne v €

28 dní v €

29 dní v €

30 dní v €

31 dní v €

Racionálna - D3

5,31

148,68

153,99 

159,30

164,61

Šetriaca - D2

5,57

155,96

161,53 

167,10

172,67

Diabetická - D9

5,97

167,16

173,13

179,10

185,07

 

 

                    

Strava

Raňajky

Desiata

Obed

Olovrant

Večera

Večera II.

v €

    Racionálna

0,64

0,48

2,12

0,48

1,59

0

    Šetriaca

0,67

0,50

2,23

0,50

1,67

0

Diabetická

0,66

0,47

2,39

0,47

1,62

0,36

 

 Bývanie

Cena za 1m2 = 0,16 €
Zvýšenie ak podlahovú plochu užívajú 2 osoby = 0,26 € ( osoba/deň), zvýšenie ak podlahovú plochu užíva 1 osoba = 0,50 € ( osoba/deň),          
ak na 1 osobu pripadá viacej ako 8 m2

Výška úhrady za užívanie spoločných priestorov je 0,10€/deň

 

 

2 - posteľové izby      

 Plocha izby

denne v €

28 dní v €

29 dní v €

30 dní v €

31 dní v €

15,6 m2

1,25

35,00

36,25

37,50

38,75

16 m2

1,28

35,84

37,12

38,4

39,68

17 m2

1,62

45,36

46,98

48,6

50,22

18 m2

1,7

47,6

49,3

51

52,7

1 - posteľové izby     

 Plocha izby

denne v €

28 dní v €

29 dní v €

30 dní v €

31 dní v €

8,5 m2

1,86

52,08

53,94

55,80

57,66

10 m2

2,10

58,80

60,90

63,00

65,10

15,6 m2

3,00

84,00

87,00

90,00

93,00

 

 


Odborné činnosti

Druh soc. sl.St. odk. FO na pom. in. FOOČ denne v € mes. v € (30 dní)
ZPS II.1,0330,90
III. 1,5345,90
IV.2,1163,30
DSS, ŠZ, ZPS V.2,5075,00
VI.3,0090,00

Výška úhrady za poskytovanie vybraných obslužných činností je v €

 
za upratovanie0,30 €/deň
za pranie0,30 €/deň
za žehlenie a údržbu bielizne a šatstva

0,40 €/deň

 

 

Platby za iné činnosti upravené osobitnou zmluvou

Mesačný poplatok za používanie elektrospotrebičov je mesačne vo výške :

napr. rádio, televízor , počítač , žehlička - 1€, rýchlovarná kanvica - 2€

chladnička 3 €, iné - 0,50

 

Ekonomicky oprávnené náklady podľa jednotlivých činností a druhu služby:

 

 

na deň v €

spolu na  deň v €

úhrada za

 

   obslužné

bývanie

stravovanie

odborné

28 dní v €

29 dní v €

30 dní v €

31 dní v €

ZPS

5,18

4,02

4,07

8,44

21,71

607,88

629,59

651,30

673,01

DSS

4,15

4,02

5,81

8,44

22,42

627,76

650,18

672,6

695,02

ŠZ

7,45

4,02

6,01

15,14

32,62

913,36

945,98

978,60

1011,22