Cenník úhrad za sociálne služby v ZSS od 01.01.2019

Priemerná mesačná úhrada celkovo je na osobu cca 350€.  

 

Strava:  Cena za stravnú jednotku = výška stravnej jednotky (racionálna 2,66 €, šetriaca 2,92 €   a diabetická  strava 3,32 €) + 100% režijných nákladov ( 3,02 €) na prípravu stravy na deň na PSS

 

Strava

Cena za stravnú jednotku

denne v €

28 dní v €

29 dní v €

30 dní v €

31 dní v €

Racionálna - D3

5,68

159,04

164,72

170,40

176,08

Šetriaca - D2

5,94

166,32

172,26

178,20

184,14

Diabetická - D9

6,34

177,52

183,86

190,20

196,54

 

 

Strava

Raňajky

Desiata

Obed

Olovrant

Večera

Večera II.

v €

     Racionálna

0,72

0,54

2,12

0,54

1,76

0

     Šetriaca

0,75

0,56

2,23

0,56

1,84

0

     Diabetická

0,70

0,50

2,54

0,50

1,72

0,38

  

 

Bývanie:                                                       Cena za 1m= 0,16 €

Ak na 1 osobu pripadá viacej ako 8 m2 :

                           -pripočítava sa zvýšenie 0,26 €  osoba/deň (ak podlahovú plochu užívajú 2 osoby)

                           -pripočítava sa zvýšenie 0,50 € osoba/deň  (ak podlahovú plochu užíva 1 osoba)

 


2 - posteľové izby      

 Plocha izby

denne v €

28 dní v €

29 dní v €

30 dní v €

31 dní v €

15,6 m2

1,25

35,00

36,25

37,50

38,75

16 m2

1,28

35,84

37,12

38,4

39,68

17 m2

1,62

45,36

46,98

48,6

50,22

18 m2

1,7

47,6

49,3

51

52,7

1 - posteľové izby     

 Plocha izby

denne v €

28 dní v €

29 dní v €

30 dní v €

31 dní v €

8,5 m2

1,86

52,08

53,94

55,80

57,66

10 m2

2,10

58,80

60,90

63,00

65,10

15,6 m2

3,00

84,00

87,00

90,00

93,00

 

 

Odborné činnosti

Druh soc. služby

St. odk. FO na pomoc

inej FO

OČ  

denne v €

28 dní v €

29 dní v €

30 dní v €

31 dní v €

ZPS

II.

1,03

28,84

29,87

30,9

31,93

III.

1,53

42,84

44,37

45,9

47,43

IV.

2,11

59,08

61,19

63,3

65,41

DSS, ŠZ, ZPS

V.

2,5

70

72,5

75

77,5

VI.

3

84

87

90

93

 

Obslužné činnosti:

Úhrada za obslužné činnosti  

na deň v €

za upratovanie

0,30

za pranie

0,30

za žehlenie a údržbu bielizne a šatstva

0,40

za užívanie spoločných priestorov

0,10

 

 

 

 

 

Elektrospotrebiče:

Používanie elektrospotrebiča

mesačne v €

rádio

1

HIFI veža

1

počítač

1

televízny prijímač

1

práčka

1,66

chladnička

3

žehlička

1

elektrický sporák

6,64

elektrická rúra

3

elektrický varič

5

mikrovlnná rúra

1

rýchlo varná kanvica

2

klimatizačná jednotka

3

iný elektrospotrebič

0,50

 

 

Ekonomicky oprávnené náklady podľa jednotlivých činností a druhu služby:

 

 

na deň v €

spolu na  deň v €

úhrada za

 

   obslužné

bývanie

stravovanie

odborné

28 dní v €

29 dní v €

30 dní v €

31 dní v €

ZPS

7,423

4,039

6,374

9,176

27,01

756,28

783,29

810,30

837,31

DSS

8,941

4,039

6,374

11,913

31,27

875,56

906,83

938,10

969,37

ŠZ

8,099

4,039

6,374

16,539

35,05

981,40

1016,45

1051,50

1086,55