Cenník úhrad za sociálne služby v ZSS od 01.01.2020

Priemerná mesačná úhrada celkovo je na osobu cca 360€.  

 

Strava:  Cena za stravnú jednotku = výška stravnej jednotky (racionálna 2,76 €, šetriaca 3,04 €   a diabetická  strava 3,45 €) + 100% režijných nákladov ( 3,33 €) na prípravu stravy na deň na PSS

 

Strava

Cena za stravnú jednotku

denne v €

28 dní v €

29 dní v €

30 dní v €

31 dní v €

Racionálna - D3

6,09

170,52

176,61

182,70

188,79

Šetriaca - D2

6,37

178,36

184,73

191,10

197,47

Diabetická - D9

6,78

189,84

196,62

203,40

210,18

 

Rozpis jednotlivých jedál:

 

Strava

Raňajky

Desiata

Obed

Olovrant

Večera

Večera II.

v €

     Racionálna

0,91

0,55

2,43

0,55

1,65

0

     Šetriaca

0,96

0,57

2,55

0,57

1,72

0

     Diabetická

0,94

0,55

2,71

0,55

1,62

0,41

 

Bývanie:                                          Cena za 1m2  = 0,16 €

Ak na 1 osobu pripadá viacej ako 8 m2 :

                    -pripočítava sa zvýšenie 0,26 € osoba/deň (ak podlahovú plochu užívajú 2 osoby)

Ak na 1 osobu pripadá najmenej 10 m2 :

                    -pripočítava sa zvýšenie 0,50 € osoba/deň  (ak podlahovú plochu užíva 1 osoba)

                                                

2 - posteľové izby     

 Plocha izby

denne v €

28 dní v €

29 dní v €

30 dní v €

31 dní v €

15,6 m2

1,25

35,00

36,25

37,50

38,75

16 m2

1,28

35,84

37,12

38,4

39,68

17 m2

1,62

45,36

46,98

48,6

50,22

18 m2

1,70

47,6

49,3

51

52,7

1 - posteľové izby     

 Plocha izby

denne v €

28 dní v €

29 dní v €

30 dní v €

31 dní v €

8,5 m2

1,36

38,08

39,44

40,8

42,16

10 m2

2,10

58,80

60,90

63,00

65,10

 

 

Odborné činnosti: 

Druh soc. služby

St. odk. FO na pomoc

inej FO

  

denne v €

28 dní v €

29 dní v €

30 dní v €

31 dní v €

ZPS

II.

1,03

28,84

29,87

30,9

31,93

III.

1,53

42,84

44,37

45,9

47,43

IV.

2,11

59,08

61,19

63,3

65,41

DSS, ŠZ, ZPS

V.

2,5

70

72,5

75

77,5

VI.

3

84

87

90

93

 

Obslužné činnosti:

Úhrada za obslužné činnosti 

na deň v €

za upratovanie

0,30

za pranie

0,30

za žehlenie a údržbu bielizne a šatstva

0,40

za užívanie spoločných priestorov

0,10

 

 

 

 

 

Elektrospotrebiče:

Používanie elektrospotrebiča

mesačne v €

práčka

2,0

chladnička

3,0

elektrický/plynový sporák

7,0

elektrická rúra

3,0

elektrický varič

5,0

klimatizačná jednotka

3,0

 

 

Ekonomicky oprávnené náklady podľa jednotlivých činností a druhu služby:

 

 

na deň v €

spolu na  deň v €

úhrada za

 

   obslužné

bývanie

stravovanie

odborné

28 dní v €

29 dní v €

30 dní v €

31 dní v €

ZPS

8,853

3,568

6,774

11,422

30,62

857,36

887,98

918,60

949,22

DSS

12,426

3,568

6,774

14,872

37,64

1053,92

1091,56

1129,20

1166,84

ŠZ

9,338

3,568

6,774

22,038

41,72

1168,16

1209,88

1251,60

1293,32