Celková kapacita zariadenia je 160 miest.

Z toho:

- v časti Špecializované zariadenie je kapacita 150 miest

-  v časti Domov sociálnych služieb je kapacity 8 miest

- v časti Zariadenie pre seniorov je kapacita 2 miesta

 

Aktuálny stav miest :

-  v časti Špecializované zariadenie je obsadených 155 miest

-  v časti Domov sociálnych služieb je obsadených 4 miest

-  v časti Zariadenie pre seniorov sú obsadené:  1 miest

 

Počet voľných miest :

- v časti Špecializované zariadenie: 0

- v časti Domov sociálnych služieb: 0

- v časti zariadenie pre seniorov: 0

 

 Počet čakateľov na uzatvorenie zmluvy o sociálnych službách :

1. Do Špecializovaného zariadenia  : 51

2. Do Domova sociálnych služieb     : 2

3. Do Zariadenia pre seniorov         : 0