Webové stránky www.zss-borinka-nitra.sk sú prispôsobené štandardu Blind Friendly Web.

Štruktúra stránky je tvorená v jazyku HTML 5.
Vizuálna prezentácia je vytvorená pomocou kaskádových štýlov (CSS).

Pri vytváraní stránky boli dodržané nasledovné body:

Stránka používa bez-tabuľkový layout

Stránka nepoužíva klikatené mapy

Grafické objekty, ktoré slúžia k ovládaniu stránky, majú definovanú textovú alternatívu pomocou atribútov "alt" a/alebo "title". Ilustračné obrázky sú označené prázdnym atribútom "alt".

Informácie,oznamované prostredníctvom skriptov, objektov, appletov, kaskádových štýloov, obrázkov a iných doplnkov na strane používateľa, sú prístupné aj bez ktoréhokoľvek z týchto doplnkov.

Predpisy určujúce veľkosť písma nepoužívajú absolútne jednotky (%).

Farby popredia a pozadia sú dostatočne kontrastné. Na pozadí nie je vzorka znižujúca čitateľnosť.

Kód web stránok Zodpovedá špecifikácii jazyka HTML5.

Prvky tvoriace nadpisy a zoznamy sú korektne vyznačené v zdrojovom kóde. Prvky, ktoré netvoria nadpisy alebo zoznamy nie sú takto vyznačené.

Každému formulárovému prvku je priradený výstižný názov

Všetky netextové prvky nesúce významovú informáciu majú textovú alternatívu

Stránka má zmysluplný titulok, vystihujúc jej obsah

Definované klávesové skratky (access key) pre zjednodušenie ovládania:

  • m - mapa stránky
  • p - prehlásenie prístupnosti
  • 4 - Úvod
  • 5 - O Organizácii
  • 6 - Sociálne služby
  • 7 - kontakt

Použitie klávesových skratiek je závislé od použitého prehliadača:

  • Internet Explorer, Chrome, Safari [Alt] + accesskey
  • Firefox [Alt] [Shift] + accesskey + accesskey

Ak nájdete na týchto stránkach čokoľvek, čo by podľa Vás nezodpovedalo požiadavkám prístupnosti, informujte nás, prosím na jdotweb@jdotweb.sk. Prípadné nedostatky sa pokúsime čo najskôr odstrániť.