V zariadení sociálnych služieb pracuje 114 zamestnancov. Z toho je 73 zamestnancov odborných a ostatných zamestnancov je 41.

 

 • 1 riaditeľka zariadenia

Na oddelení služieb pracuje:

 • 1 vedúca oddelenia služieb / zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov
 • 1 vedúca úseku opatrovateliek
 • 1 vedúca zdravotného úseku
 • 7 sestier
 • 4 zdravotnícky asistenti
 • 52 opatrovateľov
 • 4 sociálne pracovníčky
 • 3 zamestnanci rozvoja pracovných zručností
 • 3 pracovníci sociálno-zdravotných služieb

Na ekonomickom-prevádzkovom oddelení pracuje:

 • 1 vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
 • 1 vedúca úseku prevádzky
 • 1 vedúca stravovacej prevádzky
 • 5 kuchárok
 • 4 pomocnice v kuchyni
 • 1 finančná účtovníčka
 • 1 mzdová účtovníčka
 • 1 hospodárka/pokladníčka
 • 1 referentka pre verejné obstarávanie/správca archívu
 • 1 skladníčka
 • 3 informátori
 • 9 upratovačiek
 • 5 pracovníci údržby a vodič
 • 6 pracovníkov na údržbu bielizne a šatstva.

Ďalej v rámci dobrovoľníckej činnosti k nám prichádzajú študenti, vnuci a vnučky našich klientov. Našim cieľom je neustále rozvíjať dobrovoľnícku činnosť, čo do kvality aj kvantity.