PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:

"BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra,

Dolnočermánska č. 62, 949 01 Nitra, IČO 00351750

 

 

Súhrnné správy o zákazkách sú zverejnené na Opens external link in new window internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie.