PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:

"BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra,

Dolnočermánska č. 62, 949 01 Nitra, IČO 00351750

 

 

Súhrnné správy o zákazkách sú zverejnené na Opens external link in new window internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie.

 - Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 1. štvrťrok 2020 zverejnená na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie - viď.odkaz vyššie

Súhrnná správa podľa § 10 ods. 10 za 1. štvrťrok 2020 - neboli realizované zákazky

 

Výzvy na predkladanie cenových ponúk vo verejnom obstarávaní za rok 2020

- Spustí sťahovanie súboruKancelársky materiál

-Spustí sťahovanie súboru Elektromateriál

- Spustí sťahovanie súboruMaliarsky materiál
fileadmin/obsah/Logo_HL_papier_word/verejne_obstaravanie/rok_2020/Vyzva_maliarsky129.pdf

- Spustí sťahovanie súboruVodoinštalačný materiál

-Spustí sťahovanie súboru Pracie prostriedky

- Spustí sťahovanie súboruElektroinštalačné práce

- Spustí sťahovanie súboruDrogistický tovar a hygienické potreby  Spustí sťahovanie súborupríloha   Spustí sťahovanie súborupríloha