Sprievodca objektom

1. Areál je 4,15 ha. V ňom je jedna hlavná  trojpodlažná budova, jedna administratívno-prevádzková budova nazvaná Dom aktivít, hospodársky objekt, garáže.

2. V parku sú lavičky, vydláždený priestor na opekanie osadený lavičkami, altánky, lavičky, parkovisko. V ovocnej záhrade sú stromy čerešne, hrušky, jablone, vinič, v okrasnej záhrade kosodreviny, skalky, kvetinové záhony, ihličnany a iné.

3. V hlavnej budove v suteréne je kotolňa, práčovňa, sklady, dielne. Prízemie tvorí Alzheimer centrum, kde sú umiestnení klienti s alzheimerovou chorobou , dve spoločenské miestnosti, vyšetrovňa, miestnosť pre poskytovanie sociálneho poradenstva, základného aj špecializovaného, kaplnka, jedáleň, kde bývajú aj bohoslužby a edukatívne aktivity. Na prvom poschodí je veľká spoločenská miestnosť, miestnosť pre sestry, obytné jednotky s príslušenstvom - oddelenia pre Domov sociálnych služieb a časť Špecializovaného oddelenia. Druhé poschodie je identické s prvým, ide o oddelenia v časti domov sociálnych služieb. V podkroví je 1 obytná jednotka pre seniorov v časti Zariadenie pre seniorov a kancelárie.

4. V Dome aktivít sú na prvom poschodí priestory pre aktivity mobilných klientov a kancelárie. Objekt má dve poschodia, kde  horné tvoria kancelárie.

5. Hospodárske budovy sú sklady, garáže, dielne.