Implementácia štandardov kvality do aplikačnej praxe zariadenia

Spustí sťahovanie súboruImplementácia štandardov kvality do aplikačnej praxe zariadenia

Oznamy

Zodpovedná osoba v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov:

Mária Gabašová

kontakt: 037/7720124 (kl. 103)

e-mail: zss-borinka@mail.t-com.sk

 

OZNAM - zákaz návštev v zariadení sociálnych služieb

- Spustí sťahovanie súboruVerejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

V súvislosti s ochorením COVID-19 - link na web ÚVZ SR k tejto problematike:

www.uvzsr.sk/index.php

 

-Spustí sťahovanie súboru tu Informácia o aktuálnej epidemiologickej situácii v súvislosti s koronavírusom - list lekára NSK

 

 

 

<thead></thead>

Spustí sťahovanie súboruoznam a Spustí sťahovanie súborupotvrdenie17.1.2019Oznam a potvrdenie o prenájme časti nebytových priestorov
Spustí sťahovanie súboruoznam a Spustí sťahovanie súborupotvrdenie17.4.2019 Oznam a potvrdenie o prenájme časti nebytových priestorov

 

 

 

Spustí sťahovanie súboruoznam a Spustí sťahovanie súborupotvrdenie30.1.2020 Oznam a potvrdenie o prenájme časti nebytových priestorov