Oznamy

Zodpovedná osoba v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov:

Ing. Lýdia Forrová, MBA

kontakt: 037/7720124 (kl. 121)

e-mail: lydiaforrova@gmail.com