,, Starostlivý anjel 2015"

Nitriansky samosprávny kraj po prvýkrát udelil ocenenia ,,Starostlivý anjel 2015" pracovníkom, ktorí sa starajú o klientov v Zariadeniach sociálnych služieb.   Kategórie boli nasledovné : manažment, zdravotnícky úsek a  sociálny úsek. Z nášho zariadenia získali ocenenie v kategórii zdravotnícky úsek - Bc. Adriana Sádecká - vedúca zdravotného úseku, v kategórii sociálny úsek - Mgr. Sabina Barantalová. Srdečne gratulujeme a tešíme sa z tohto úspechu.