Vznik zariadenia

Zariadenie bolo založené v roku 1963 Mestským národným výborom v Nitre ako Ústav sociálnej starostlivosti - domov dôchodcov s kapacitou 260 miest. Najskôr bola postavená iba jedna budova, postupne pribúdali ďalšie objekty ako hospodárske stavby pre chov zvierat a dielne. Domov bol určený občanom, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a potrebovali si riešiť bývanie.

Obyvatelia sa venovali najmä práci v záhrade, kde pestovali zeleninu, ovocie i kvety, taktiež chovu domácich zvierat, remeslám a ručným prácam, ktoré vystavovali. Zúčastňovali sa výletov v rámci celej republiky. Pomáhali v kuchyni, v práčovni.  Pracovali v kováčskej, šicej aj obuvníckej dielni, kosili , rúbali drevo, kúrili uhlím, odmetali sneh. Pán Sochora bol kurič, pán Drug vrátnik. Starali sa o nich najmä zdravotné sestry, podľa potreby na návštevy dochádzal lekár.

Prvá zriaďovacia listina je z augusta roku 1996 vydaná Krajským úradom v Nitre, kedy bolo zariadenie zriadené ako rozpočtová organizácia so samostatnou právnou subjektivitou.

Prvým správcom domova dôchodcov bol pán Štefan Horvát, ktorý v roku 1968 náhle zomrel . Neskôr ho nahradil pán Jozef Šatka, potom pán Vojtech Záhorec.