DOBROVOĽNÍK ROKA

Dňa 14.11.2017 sme sa v našom zariadení zúčastnili prevzatia ocenenia DOBROVOĽNÍK ROKA, ktoré získala naša dlhoročná dobrovoľníčka Mgr. Eva Kuklová. Jej pomoc a podpora, ktorú nezištne poskytuje klientom, bola odmenená udelením ceny. 

Odovzdávanie cien Srdce na dlani - náš dobrovoľník - Mgr. Ivan Eľko

V synagóge už po piaty krát ocenili dobrovoľnícku prácu za rok 2015. Tridsať dobrovoľníkov si prevzalo ďakovné listy, osem z nich dostalo aj symbolickú cenu - Srdce na dlani. Ocenenie Srdce na dlani si prevzal aj náš dobrovoľník, ktorého sme nominovali  - Mgr. Ivan Eľko, ktorý je súčasťou kultúrneho života nášho zariadenia.