Vítam Vás na našej domovskej stránke, vážení návštevníci!

Naša stránka je určená predovšetkým tým, ktorí majú záujem o poskytovanie sociálnych služieb alebo sociálneho poradenstva. Prevedieme Vás našou históriou aj súčasnosťou, dozviete sa, v akom prostredí žijú naši klienti, poskytneme Vám podrobné informácie ekonomického, legislatívneho aj vecného charakteru. Oboznámime Vás podrobne s podmienkami prijatia, o cene služieb, o postupoch, metódach a formách sociálnej práce a poskytneme Vám ďalšie informácie týkajúce sa zdravotnej starostlivosti, aktivít a iných služieb v rámci komplexnej starostlivosti.

BORINKA, Zariadenie sociálnych služieb Nitra "BORINKA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra, ul. Dolnočermánska 62 je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou zriadená Nitrianskym samosprávnym krajom v Nitre. Predmet činnosti: Poskytovanie sociálnych služieb podľa Zákona č. 448/2008 Z.z.uvedených v:

  1. § 38 - domov sociálnych služieb (pobytová celoročná forma)

  2. § 35 - zariadenie pre seniorov (pobytová celoročná forma)

  3. § 39 - špecializované zariadenie pre osoby postihnuté   

     

    Alzheimerovou chorobou

     

  4. špecializované sociálne poradenstvo (ambulantná forma)

Súčasná kapacita je 160 miest. Zariadenie je situované v obytnej zóne mesta, čo klientom umožňuje účasť na spoločenskom živote občanov. V blízkosti sa nachádza pošta, autobusová zastávka, nákupné strediská, športová hala, kostol a iné. Rozsiahly areál zariadenia vypĺňa okrasná aj úžitková záhrada s lavičkami, altánkami, čo umožňuje oddych a relaxáciu.

Dovoľte mi Vás ubezpečiť, že počas poskytovania starostlivosti v Zariadení sociálnych služieb ,,BORINKA" sa pozeráme na našich klientov nielen očami, ale predovšetkým srdcom, a to pri individuálnom prístupe ku každému jednotlivcovi v maximálnom úsilí a v snahe mu čo najviac a najúčinnejšie pomôcť a podporiť ho v jeho živote.

Prajem Vám, aby ste si pri prehliadaní našej stránky našli Vami žiadané informácie, a pokiaľ budete mať záujem o bližšie vysvetlenie, obráťte sa na nás telefonicky alebo elektronicky.

Teší nás Váš záujem, prajeme Vám veľa zdravia, pohody a osobných úspechov.

                                                                          Ing. Jozefína Vlčková, riaditeľka