Cenník úhrad za sociálne služby v ZSS od 1. 1. 2017

Priemerná mesačná úhrada celkovo je na osobu cca 320€.  

                   

Strava:

StravaCena za stravnú jednotku
denne v € mesačne v € (30 dní)
Racionálna4,8842146,526
Šetriaca5,1497154,491
Diabetická5,5480166,440

Cena za stravnú jednotku = výška stravnej jednotky (racionálna 2,6555 €, šetriaca 2,9210 € a diabetická strava 3,3193 €) + 100% režijných nákladov ( 2,2287 €) na prípravu stravy na deň na PSS

 

StravaRaňajkyDesiataObedOlovrantVečeraVečera II
v €
Racionálna0,61490,46121,84770,46121,49920
Šetriaca0,64670,48511,95390,48511,57890
Diabetická0,63660,46302,11330,46301,52850,3436


Bývanie

Cena za 1m2 = 0,16 €
Zvýšenie ak podlahovú plochu užívajú 2 osoby = 0,26 € ( osoba/deň), zvýšenie ak podlahovú plochu užíva 1 osoba = 0,50 € ( osoba/deň),          
ak na 1 osobu pripadá viacej ako 8 m2

Výška úhrady za užívanie spoločných priestorov je 0,10€/deň


2 - posteľové izby

Plocha izbydenne v €mesačne v € (30 dní)
14 m21,1233,60
16 m21,2838,40
17 m21,6248,60
18 m21,7051,00


1 - posteľové izby

Plocha izbydenne v €mesačne v € (30 dní)
8,5 m21,8655,80
12 m22,42

72,60


Odborné činnosti

Druh soc. sl.St. odk. FO na pom. in. FOOČ denne v € mes. v € (30 dní)
ZPS II.1,0330,90
III. 1,5345,90
IV.2,1163,30
DSS, ŠZ, ZPS V.2,5075,00
VI.3,0090,00

Výška úhrady za poskytovanie vybraných obslužných činností je v €

 
za upratovanie0,30 €/deň
za pranie0,30 €/deň
za žehlenie a údržbu bielizne a šatstva

0,40 €/deň

 

 

Platby za iné činnosti upravené osobitnou zmluvou

Mesačný poplatok za používanie elektrospotrebičov je mesačne vo výške :

napr. rádio, televízor , počítač , žehlička - 1€, rýchlovarná kanvica - 2€

chladnička 3 €, iné - 0,50

 

Ekonomicky oprávnené náklady podľa jednotlivých činností a druhu služby:

obslužnébývaniestravovanie odbornéSpolu v € (30 dní)
DSS138,30146,10153,60245,40683,40
ŠZ189,90145,80162,90423,30921,90
ZPS146,70145,80145,80261,30699,60