PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:

"BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra,

Dolnočermánska č. 62, 949 01 Nitra, IČO 00351750

 

Zákazky podľa § 9 ods. 9, § 117

 

ROK 2016

Stručný popis zákazky                        
Predpokl.   hodnota     zákazky v €     bez DPH
Trvanie zmluvy
Dátum zverejnenia v profile
Lehota na predkladanie ponúk
Kontaktná osoba
Evid. číslo
na stiahnutie: výzva
Pekárenské a cukrárenské výrobky22805,62 €12 mesiacov14.6.201623.6.2016

Ing. Lucia Molnárová

037/7720124

15/2016

Initiates file downloadvýzva

Initiates file downloadzmluva

Posteľná a ostatná bielizeň4943,60 €12 mesiacov13.6.201620.6.2016

Ing. Lucia Molnárová

037/7720124

14/2016

Initiates file downloadvýzva

Initiates file downloadzmluva

Ovocie a zelenina30528,45 €12 mesiacov8.6.201616.6.2016

Ing. Lucia Molnárová

037/7720124

13/2016

Initiates file downloadvýzva

Initiates file downloadzmluva

Pracovná obuv4945,1824 mesiacov20.5.201627.5.2016

Ing. Lucia Molnárová

037/7720124

12/2016

Initiates file downloadVýzva

Initiates file downloadZmluva

Initiates file downloadIlustr. foto

Ochranné pracovné pomôcky4853,6112 mesiacov20.5.201627.5.2016

Ing. Lucia Molnárová

037/7720124

11/2016

Initiates file downloadVýzva

Initiates file downloadZmluva
Potraviny39941,33€12 mesiacov16.5.201627.5.2016

Ing. Lucia Molnárová

037/7720124

10/2016

Initiates file downloadVýzva

Initiates file downloadZmluva
Konzervárenský tovar18267,61 €12 mesiacov16.5.201627.5.2016

Ing. Lucia Molnárová

037/7720124

9/2016

Initiates file downloadVýzva

Initiates file downloadZmluva

Renovácia - obnova 3 kúpeľní14948,71€3 mesiace29.4.201611.5.2016

Ing. Marta Lopašková

037/7720124

8/2016

Initiates file downloadVýzva

Initiates file downloadPríloha č.1

Initiates file downloadPríloha č.2

Initiates file downloadZmluva

Zhotovenie a montáž plastových dverí na ZSS21031,34 €30 dní22.2.20162.3.2016

Ing.Lucia Molnárová

037/7720124

6/2016

Initiates file downloadVýzva

Initiates file downloadPríloha

Mlieko a mliečne výrobky38703,00 €12 mesiacov11.2.201622.2.2016

Ing. Lucia Molnárová

037/7720124

5/2016

Initiates file downloadvýzva

Initiates file downloadzmluva

Opravy a údržba plastových okien a dverí, a montáž súvisiaceho príslušenstva1456,34 €24 mesiacov10.2.201618.2.2016

Ing. Lucia Molnárová

037/7720124

4/2016

Initiates file downloadvýzva

Initiates file downloadzmluva

Stavebný materiál2457,76 €12 mesiacov8.2.201618.2.2016

Ing. Lucia Molnárová

037/7720124

3/2016

Initiates file downloadvýzva

Initiates file downloadzmluva

Opravy, údržba, servis a inštalácie zariadení veľkopráčovne5000,00 €24 mesiacov2.2.201617.2.2016

Ing. Lucia Molnárová

037/7720124

2/2016

Initiates file downloadvýzva

Initiates file downloadzmluva

Initiates file downloadpríloha

OZNAM
Na predmet zákazky "Opravy, údržba, servis a inštalácie elektrických a plynových veľkokuchynských zariadení" bola predložená len jedna ponuka. Verejný obstarávateľ v súlade s § 46 zákona o verejnom obstarávaní nezrušil použitý postup zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o VO z dôvodu, že sa domnieva, že vynaložil primeranú snahu na získanie viacerých ponúk tým, že oslovil 4 vybrané subjekty elektronickou poštou a informácia - výzva bola zverejnená v profile VO dostatočne dlhý čas.
Opravy, údržba, servis a inštalácie elektrických a plynových veľkokuchynských zariadení3184,00 €24 mesiacov22.1.20162.2.2016

Ing. Lucia Molnárová

037/7720124

1/2016

Initiates file downloadvýzva

Initiates file downloadzmluva

Initiates file downloadpríloha

vajcia slepačie na 2 roky3962,50 €24 mesiacov15.03.201623.03.2016PhDr.Eva Taškárová 037/77201247/2016Initiates file downloadvýzva Initiates file downloadpríloha Initiates file downloadzmluva

ROK 2015

Stručný popis zákazky                        
Predpokl.   hodnota     zákazky v €     bez DPH
Trvanie zmluvy
Dátum zverejnenia v profile
Lehota na predkladanie ponúk
Kontaktná osoba
Evid. číslo
na stiahnutie: výzva
Zabezpečenie činností BOZP, OPP a PZS3740,00 €31.12.20169.12.201518.12.2015

Ing. Lucia Molnárová

037/7720124

14/2015

Initiates file downloadvýzva

Initiates file downloadzmluva

Mrazené ryby a rybacie výrobky8372,50 €31.12.20161.12.201518.12.2015

Ing. Lucia Molnárová

037/7720124

13/2015

Initiates file downloadvýzva

Initiates file downloadzmluva

Mrazená zelenina a mrazené potraviny7479,90 €31.12.20161.12.201518.12.2015

Ing. Lucia Molnárová

037/7720124

12/2015

Initiates file downloadvýzva

Initiates file downloadzmluva
Mäso a mäsové výrobky27866,25 €31.12.201627.11.201517.12.2015

Ing. Lucia Molnárová

037/7720124

11/2015

Initiates file downloadvýzva

Initiates file downloadzmluva

Hydina a hydinové výrobky33922,00 €31.12.201627.11.201517.12.2015

Ing. Lucia Molnárová

037/7720124

10/2015

Initiates file downloadvýzva

Initiates file downloadzmluva
OZNAM
Na predmet zákazky "PVC podlahová krytina a PVC lemovka" bola predložená len jedna ponuka.  Verejný obstarávateľ v súlade s § 46 zákona o verejnom obstarávaní nezrušil použitý postup zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o VO z dôvodu, že sa domnieva, že vynaložil primeranú snahu na získanie viacerých ponúk tým, že oslovil 3 vybrané subjekty elektronickou poštou a informácia - výzva bola zverejnená v profile VO dostatočne dlhý čas.
PVC podlahová krytina a PVC lemovka811,22 €2.12.201523.11.201526.11.2015

Ing. Lucia Molnárová

037/7720124

9/2015

Initiates file downloadvýzva

Initiates file downloadopis zákazky

OZNAM
Na predmet zákazky "výpočtová technika" bola predložená len jedna ponuka.  Verejný obstarávateľ v súlade s § 46 zákona o verejnom obstarávaní nezrušil použitý postup zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o VO z dôvodu, že sa domnieva, že vynaložil primeranú snahu na získanie viacerých ponúk tým, že oslovil 3 vybrané subjekty elektronickou poštou a informácia - výzva bola zverejnená v profile VO dostatočne dlhý čas.
Výpočtová technika1.398,50 €30.11.201511.11.201516.11.2015

Alica Janíková

037/7720124

7/2015

Initiates file downloadvýzva

Initiates file downloadzmluva

Prestrešenie zvislej plošiny
1.879,00 €

15.12.2015
10.11.201520.11.2015

Alica Janíková

037/7720124


8/2015

Initiates file downloadvyzva

Initiates file downloadzmluva

Initiates file downloadpríloha č.1

Pekárenské a cukrárenské výrobky21.736,20 €12 mesiacov26.5.201512.6.2015

Ing. Lucia Molnárová

037/7720124

6/2015

Initiates file downloadvýzva

Initiates file downloadzmluva

Čerstvé ovocie a zelenina30.423,20 €12 mesiacov26.5.201512.6.2015

Ing. Lucia Molnárová

037/7720124

5/2015

Initiates file downloadvýzva

Initiates file downloadzmluva
Potraviny39.590,50 €12 mesiacov30.4.201525.5.2015

Ing. Lucia Molnárová

037/7720124

4/2015

Initiates file downloadvýzva

Initiates file downloadzmluva

Konzervárenský tovar14.083,82 €12 mesiacov30.4.201525.5.2015

Ing. Lucia Molnárová

037/7720124

3/2015

Initiates file downloadvýzva

Initiates file downloadzmluva

Mlieko a mliečne výrobky35.699,92€12 mesiacov15.1.20153.2.2015

Ing. Marta Lopašková

037/7720124

1/2015

Initiates file downloadvýzva

Initiates file downloadpríloha1

Initiates file downloadpríloha2

Čerstvé ovocie a zelenina24.354,50€12 mesiacov15.1.20153.2.2015

Ing. Marta Lopašková

037/7720124

2/2015

Initiates file downloadvýzva

Initiates file downloadpríloha1

Initiates file downloadpríloha2

ROK 2014

Stručný popis zákazky                        
Predpokl.   hodnota     zákazky v €     bez DPH
Trvanie zmluvy
Dátum zverejnenia v profile
Lehota na predkladanie ponúk
Kontaktná osoba
Evid. číslo
na stiahnutie: výzva
Stravné lístky
 8.432,40€
24 mesiacov
15.01.2014
20.01.2014
PhDr. Eva Taškárová 037/7720124
01/2014
tu-výzva na stiahnutie
Mlieko a mliečne výrobky
36.463,70€
12 mesiacov
17.02.2014
21.02.2014
PhDr.Eva Taškárová 037/7720124
02/2014
tu - výzva1-2-3 príloha1 príloha2
čerstvé ovocie a zelenina
26.438,00€
12 mesiacov
18.02.2014
24.02.2014
PhDr. Eva Taškárová 037/7720124
03/2014
tu - výzva príloha1 príloha2

 

služby program. vybavenia
5760 €
24 mesiacov
04.03.2014
13.03.2014
PhDr.Eva Taškárová 037/7720124
04/2014
tu - výzva príloha
OZNAM
Na predmet zákazky "služby program.vybavenia" bola predložená len jedna ponuka.  Verejný obstarávateľ v súlade s § 46 zákona o verejnom obstarávaní nezrušil použitý postup zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o VO z dôvodu, že sa domnieva, že vynaložil primeranú snahu na získanie viacerých ponúk tým, že oslovil 4 vybrané subjekty elektronickou poštou a informácia - výzva bola zverejnená v profile VO dostatočne dlhý čas (10 dní). 
vajcia slepačie
4068 €
24 mesiacov
17.03.2014
21.03.2014
PhDr.Eva Taškárová 037/7720124
05/2014
tu - výzva
príloha1
príloha2
vajcia slepačie
4068 €
24 mesiacov
24.03.2014
28.03.2014
PhDr.Eva Taškárová 037/7720124
05/2014
tu - výzva
príloha1
príloha2
ochranné pracovné prostriedky a obuv7006,22 €24 mesiacov24.04.201405.05.2014PhDr.Eva Taškárová 037/772012408/2014

tu - výzva   príloha1        príloha2

potraviny
39236,75 €
12 mesiacov
13.05.2014
26.05.2014
Alica Janíková 037/7720124
11/2014
tu - výzva
príloha1
zmluva
konzervárenský tovar
13138,30 €
12 mesiacov
13.05.2014
26.05.2014
Alica Janíková 037/7720124
12/2014
tu - výzva
príloha1
zmluva
renovácia kúpeľní a WC
3689,00 €
do 30.06.2014
13.05.2014
21.05.2014
PhDr.Eva Taškárová 037/7720124
10/2014
tu - výzva
príloha1
zmluva
serv.systém hyg.dávkovačov
2040,00 €
24 mesiacov
14.05.2014
23.05.2014
PhDr.Eva Taškárová 037/7720124
09/2014
tu - výzva
príloha1
čalúnená lavica 3-sedadlová      6 ks
1338,00 €
-
23.05.2014
29.05.2014
PhDr.Eva Taškárová 037/7720124
13/2014
tu - výzva
príloha1
renovácia kúpeľní a WC
3689,00 €
do 30.06.2014
26.05.2014
04.06.2014
PhDr. Eva Taškárová 037/7720124
10/2014
tu - výzva
príloha1
zmluva
matrace antidekubitné
2831,90 €
do 30.06.2014
30.05.2014
06.06.2014
PhDr. Eva Taškárová 037/7720124
14/2014
tu - výzva
príloha1
oznam
Na predmet zákazky "čalúnená lavica 3-sedadlová" bola predložená len jedna ponuka. Verejný obstarávateľ v súlade s § 46 zákona o verejnom obstarávaní  nezrušil použitý postup zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o VO z dôvodu, že sa domnieva, že vynaložil primeranú snahu na získanie viacerých ponúk tým, že oslovil 4 vybrané subjekty elektronickou poštou a informácia - výzva bola zverejnená v profile VO dostatočne dlhý čas (7 dní).
pekárenské a cukrárenské výrobky
25155,10 €
12 mesiacov
13.06.2014
23.06.2014
Alica Janíková, 037/7720124
16/2014

tu - výzva
príloha1
zmluva
posteľná a ostatná bielizeň
8414,82 €
24 mesiacov
13.06.2014
23.06.2014
Alica Janíková, 037/7720124
17/2014
tu - výzva
príloha1
zmluva
oprava - obloženie vonk.schodov
4398,20 €
 
25.06.2014
10.07.2014
PhDr.Eva Taškárová, 037/7720124
21/2014
tu  - výzva zmluva
prenosné miniterminály1804,00 €18.07.201429.07.2014PhDr.Eva Taškárová, 037/772012422/2014tu - Initiates file downloadvýzva Initiates file downloadpríloha1
konferenčná stolička 30 ks1311,00 €23.07.201431.07.2014PhDr.Eva Taškárová 037/772012423/2014tu - Initiates file downloadvýzva Initiates file downloadpríloha1
škrabka zemiakov a lapač šupiek ku škrabke1061,40 €15.08.201422.08.2014PhDr.Eva Taškárová, 037/772012424/2014tu - Initiates file downloadvýzva Initiates file downloadpríloha1
deka fleece 100 ks1350,40 €27.08.201405.09.2014PhDr. Eva Taškárová 037/772012426/2014tu -  Initiates file downloadpríloha1 Initiates file downloadvýzva
Rekonštrukcia vzduchotechniky v stravovacej prevádzke7438,66 €16.09.201430.09.2014

Alica Janíková

037/77 20 124

25/2014

Initiates file downloadtu -výzva

Initiates file downloadpríloha1

Initiates file downloadzmluva

Zábrana na posteľ 30 ks2910,00 €17.09.201425.09.2014

Ing. Marta Lopašková

037/77 20 124

27/2014

Initiates file downloadVýzva

Initiates file downloadPríloha

Elektrická smažiaca panvica 1ks2241,00 €30.11.201424.09.201406.10.2014

Alica Janíková

037/77 20 124

28/2014

Initiates file downloadvýzva

Initiates file downloadzmluva

Renovácia kúpeľní a WC4288,32 €30.11.201424.09.201415.10.2014

Alica Janíková

037/77 20 124

29/2014

Initiates file downloadvýzva

Initiates file downloadpríloha č.1

Initiates file downloadzmluva

Úpravovňa vody - zmäkčovač vody7478,00 €31.12.201401.10.201415.10.2014

Ing. Marta Lopašková

037/77 20 124

30/2014

Initiates file downloadvýzva

Initiates file downloadpríloha

Initiates file downloadzmluva

Posteľ s elektrickým zdvihom, polohovaním, skladacia s matracom a hrazdou - 37 ks19980,00 €09.10.201417.10.2014

Ing. Marta Lopašková

037/7720124

31/2014

 Initiates file downloadVýzva

 Initiates file downloadPríloha

 Initiates file downloadZmluva

Zdravotnícky materiál2136,00 €36 mesiacov07.11.201418.11.2014

A.Janíková

037/7720124

32/2014

Initiates file downloadvýzva

Initiates file downloadzmluva

Čistiace, dezinfekčné, hygienické prostriedky a ostatný všeobecný materiál19262,24 €12 mesiacov07.11.201420.11.2014

A. Janíková

037/7720124

35/2014

Initiates file downloadvýzva

Initiates file downloadpríloha č.1

Initiates file downloadzmluva

Pracie prostriedky5700,40 €12 mesiacov07.11.201420.11.2014

A. Janíková

037/7720124

36/2014

Initiates file downloadvýzva

Initiates file downloadpríloha č.1

Initiates file downloadzmluva

Mäso a mäsové výrobky34411,00 €12 mesiacov07.11.201420.11.2014

A. Janíková

037/7720124

37/2014

Initiates file downloadvýzva

Initiates file downloadpríloha č.1

Initiates file downloadzmluva

Mrazené ryby a rybacie výrobky5816,60 €12 mesiacov07.11.201418.11.2014

A.Janíková

037/7720124

39/2014

Initiates file downloadvýzva

Initiates file downloadzmluva

Mrazená zelenina a mrazené potraviny5230,60 €12 mesiacov07.11.201418.11.2014

A.Janíková

037/7720124

40/2014

Initiates file downloadvýzva

Initiates file downloadzmluva

Hydina a hydinové výrobky28881,50 €12 mesiacov11.11.201425.11.2014

A. Janíková

037/7720124

38/2014

Initiates file downloadvýzva

Initiates file downloadzmluva

Initiates file downloadpríloha

Tonery do tlačiarní5059,62 €24 mesiacov12.11.201425.11.2014

A.Janíková

037/7720124

34/2014

Initiates file downloadvýzva

Initiates file downloadzmluva

Kancelársky materiál4892,53 €24 mesiacov13.11.201425.11.2014

A.Janíková

037/7720124

33/2014

Initiates file downloadvýzva

Initiates file downloadzmluva

Maliarsky materiál7580,26 €24 mesiacov4.12.201412.12.2014

Ing. Marta Lopašková

037/7720124

41/2014

Initiates file downloadvýzva

Initiates file downloadzmluva

Odstránenie závad elektroinštalácie po odbornej prehliadke3270,00 €do 31.12.20144.12.201412.12.2014

Ing. Marta Lopašková

037/7720124

42/2014

Initiates file downloadvýzva

Initiates file downloadzmluva

Elektromateriál na roky 2015-201612133,40 €24 mesiacov10.12.201417.12.2014

Ing.Marta Lopašková

037/7720124

43/2014

Initiates file downloadvýzva

Initiates file downloadzmluva

 

Vodárenský materiál na rok 2015-20167832,36 €24 mesiacov12.12.201422.12.2014

Ing.Marta Lopašková

037/7720124

44/2014

Initiates file downloadvýzva

Initiates file downloadzmluva

Činnosť pracovnej zdravotnej služby a iné činnosti1500 €12 mesiacov17.12.201422.12.2014

Ing.Marta Lopašková

037/7720124

45/2014

Initiates file downloadvýzva

Initiates file downloadzmluva

Údržbársky materiál na rok 2015-20165031,60 €24 mesiacov17.12.201422.12.2014

Ing.Marta Lopašková

037/7720124

46/2014

Initiates file downloadvýzva

Initiates file downloadzmluva

Odborné prehliadky výťahov TLV 500 a MBV 100 a opravy výťahov na roky 2015-20161074,60 € 36 mesiacov18.12.201423.12.2014

Ing. Marta Lopašková

037/7720124

47/2014

Initiates file downloadvýzva

  Initiates file downloadrámcová 

Initiates file download  dohoda

Elektroinštalačné práce,  odborné prehliadky a skúšky elektrickej inštalácie, bleskozvodov, elektrických spotrebičov, elektrického náradia a pracovných strojov v ,,BORINKA" ZSS

15839,70 €36 mesiacov18.12.201423.12.2014

Ing. Marta Lopašková

037/7720124

48/2014

Initiates file downloadvýzva

Initiates file downloadrámcová    dohoda

Opravy počítačov a tlačiarní3210,30 €36 mesiacov18.12.201423.12.2014

Ing.Marta Lopašková

037/7720124

49/2014

Initiates file downloadvýzva

  Initiates file downloadrámcová   dohoda

Stavebný materiál na rok 20152767,10 €12 mesiacov22.12.201429.12.2014

Ing. Marta

Lopašková

 037/7720124

50/2014

Initiates file downloadvýzva

 Initiates file download rámcová   dohoda

 

 Súhrnné správy o zákazkách sú zverejnené na Opens external link in new window internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie.

 

tu  Správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 EUR  za        

    1. štvrťrok 2012

 

tu  Správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 EUR za 

      2.štvrťrok 2012

 

      3.štvrťrok 2012 -

 

tu  Správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 EUR za 

      4.štvrťrok 2012

tu  Správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 EUR

      za 1.štvrťrok 2013

tu   Správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 EUR

      za 2. štvrťrok 2013

 

tu  Správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 EUR za 3.štvrťrok 2013

 

tu  Správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 EUR za 4.štvrťrok 2013